OUTDOOR

NOVA TOOL SERIES Double Heavy 2 Outlet 10 Meters Cable Wired : 3 x 2.5 sq.mm.

1,019 THB ฿ 1,019

NOVA TOOL SERIES Double Heavy 2 Outlet 10 Meters Cable Wired : 3 x 2.5 sq.mm.

1,639 THB ฿ 1,639

NOVA TOOL SERIES Double Heavy 1 Switch 2 Outlet 15 Meters Cable Wired : 3 x 2.5 sq.mm.

2,250 THB ฿ 2,250

NOVA TOOL SERIES Double Heavy 2 Outlet 20 Meters Cable Wired : 3 x 2.5 sq.mm.

2,850 THB ฿ 2,850

NOVA TOOL SERIES Double Heavy 2 Outlet 30 Meters Cable Wired : 3 x 2.5 sq.mm.

3,890 THB ฿ 3,890

NOVA TOOL SERIES 1 Switch 4 Outlet 5 Meters Cable Wired : 3 x 1.5 sq.mm.

990 THB ฿ 990

NOVA TOOL SERIES 1 Switch 4 Outlet 10 Meters Cable Wired : 3 x 1.5 sq.mm.

1,379 THB ฿ 1,379

NOVA TOOL SERIES 1 Switch 4 Outlet 15 Meters Cable Wired : 3 x 1.5 sq.mm.

1,790 THB ฿ 1,790

NOVA TOOL SERIES 1 Switch 2 Outlet 2 USB 15 Meters Cable Wired : 3 x 1.5 sq.mm.

1,829 THB ฿ 1,829

NOVA TOOL SERIES 1 Switch 2 Outlet 2 USB 10 Meters Cable Wired : 3 x 1.5 sq.mm.

1,439 THB ฿ 1,439

NOVA TOOL SERIES 1 Switch 2 Outlet 2 USB 5 Meters Cable Wired : 3 x 1.5 sq.mm.

990 THB ฿ 990

NOVA SERIES : Measuring POWER STRIP 3 Outlets 30 M. (Black / Green)

3,250 THB ฿ 3,250
2,275 THB ฿ 2,275 -30%

NOVA SERIES : Measuring POWER STRIP 3 Outlets 20 M. (Black / Green)

2,550 THB ฿ 2,550
1,785 THB ฿ 1,785 -30%

NOVA SERIES : Measuring POWER STRIP 4 Outlets 10 M. (Black / Green)

1,490 THB ฿ 1,490
1,043 THB ฿ 1,043 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้