ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

การเคลมสินค้า

การเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบเสร็จร้านค้า ในกรณีที่พบว่าสินค้านั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อันเนื่องมากจากคุณภาพสินค้า โดยที่สินค้าไม่มีร่องรอยการแกะ กระแทก หรือแตกหัก โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้จากร้านค้าที่ซื้อ หรือติดต่อทางบริษัทโดยตรง

การเปลี่ยนสินค้าใหม่ สูงสุดภายใน 6 เดือน (หากลูกค้าลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ทางบริษัทยินดีเพิ่มระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้าจาก 1 เดือน เป็น 6 เดือน)

กรณีการเคลมสินค้านอกระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้าใหม่ข้างต้น แต่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันสินค้าสินค้าในกลุ่มรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากพบว่าสินค้านั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากคุณภาพสินค้า บริษัทจะทำการซ่อมบำรุงให้สินค้านั้นกลับมาใช้งานได้ในสภาพปกติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงตลอด 3 ปีแรก นับจากวันที่ซื้อ หากเกิน 3 ปี จะมีการคิดค่าบริการเฉพาะค่าอะไหล่ โดยประเมินค่าใช้จ่ายตามจริง และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการซ่อมบำรุง (ฟรีค่าแรง)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้