ปลั๊กไฟ 15 เมตร

New

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES 2 ช่องเสียบ สายยาว 15 เมตร (สีดำ/เหลือง) ขนาดสายไฟ : 3 x 2.5 sq.mm.

2,250 THB ฿ 2,250
New

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 4 ช่องเสียบ สายยาว 15 เมตร (สีดำ/ส้ม) ขนาดสายไฟ : 3 x 1.5 sq.mm.

1,790 THB ฿ 1,790
New

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ 2 ยูเอสบี สายยาว 15 เมตร (สีดำ/ส้ม) ขนาดสายไฟ : 3 x 1.5 sq.mm.

1,829 THB ฿ 1,829