ปลั๊กไฟ 10 เมตร

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES 2 ช่องเสียบ สายยาว 10 เมตร (สีดำ/เหลือง) ขนาดสายไฟ : 3 x 2.5 sq.mm.

1,639 THB ฿ 1,639

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 4 ช่องเสียบ สายยาว 10 เมตร (สีดำ/ส้ม) ขนาดสายไฟ : 3 x 1.5 sq.mm.

1,379 THB ฿ 1,379

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ 2 ยูเอสบี สายยาว 10 เมตร (สีดำ/ส้ม) ขนาดสายไฟ : 3 x 1.5 sq.mm.

1,439 THB ฿ 1,439

โรลเก็บสายไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ สายยาว 10 เมตร (สีดำ/เขียว)

1,490 THB ฿ 1,490

ปลั๊กไฟ VOX SPORTEC มาตรฐาน มอก. 6 ช่องเสียบ 1 สวิตซ์ 10 เมตร (สีขาว)

799 THB ฿ 799

ปลั๊กไฟ VOX SPORTEC มาตรฐาน มอก. 5 ช่องเสียบ 5 สวิตซ์ 10 เมตร

790 THB ฿ 790

ปลั๊กไฟ VOX SPORTEC มาตรฐาน มอก. 5 ช่องเสียบ 1 สวิตซ์ 10 เมตร

699 THB ฿ 699