10A/2500W

F5ST3-VXC1-4161

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - SMART WIFI มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 1 สวิตซ์ 6 ยูเอสบี 3 เมตร

ขายแล้ว 6 ชิ้น

2,290 THB ฿2,290
 

 

F5ST3-VXC2-4161

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - SMART WIFI มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 1 สวิตซ์ 6 ยูเอสบี 3 เมตร

ขายแล้ว 6 ชิ้น

2,290 THB ฿2,290
 

 

F5ST3-VXC1-1221

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - ALL IN ONE 2 ช่องเสียบ 1 สวิตช์ 3 ยูเอสบี 3 เมตร & Power Bank 12000 mAh

ขายแล้ว 1 ชิ้น

1,950 THB ฿1,950
 

 

F5ST3-VXC2-1221

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - ALL IN ONE 2 ช่องเสียบ 1 สวิตช์ 3 ยูเอสบี 3 เมตร & Power Bank 12000 mAh

ขายแล้ว 13 ชิ้น

1,950 THB ฿1,950
 

 

F5ST3-VXC1-4441

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - QUICK CHARGE มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 4 สวิตซ์ 4 ยูเอสบี 3 เมตร

ขายแล้ว 16 ชิ้น

1,190 THB ฿1,190
 

 

F5ST3-VXC2-4441

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - QUICK CHARGE มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 4 สวิตซ์ 4 ยูเอสบี 3 เมตร

ขายแล้ว 24 ชิ้น

1,190 THB ฿1,190
 

 

F5ST3-VXC3-4441

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - QUICK CHARGE มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 4 สวิตซ์ 4 ยูเอสบี 3 เมตร

ขายแล้ว 32 ชิ้น

1,190 THB ฿1,190
 

 

F5ST3-VXC1-8201

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - VALUE มาตรฐาน มอก. 8 ช่องเสียบ 2 สวิตซ์ 3 เมตร 3500วัตต์

ขายแล้ว 12 ชิ้น

990 THB ฿990
 

 

F5ST3-VXC2-8201

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - VALUE มาตรฐาน มอก. 8 ช่องเสียบ 2 สวิตซ์ 3 เมตร 3500วัตต์

ขายแล้ว 16 ชิ้น

990 THB ฿990
 

 

F5ST3-VXC3-8201

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - VALUE มาตรฐาน มอก. 8 ช่องเสียบ 2 สวิตซ์ 3 เมตร 3500วัตต์

ขายแล้ว 15 ชิ้น

990 THB ฿990
 

 

F5ST3-VXC1-4521

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - DUAL PORT มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 5 สวิตซ์ 3 เมตร

ขายแล้ว 6 ชิ้น

990 THB ฿990
 

 

F5ST3-VXC2-4521

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - DUAL PORT มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 5 สวิตซ์ 3 เมตร

ขายแล้ว 15 ชิ้น

990 THB ฿990
 

 

F5ST3-VXC3-4521

ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - DUAL PORT มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 5 สวิตซ์ 3 เมตร

ขายแล้ว 19 ชิ้น

990 THB ฿990
 

 

F5ST3-VXT1-2125

ปลั๊กไฟ VOX TRAVEL SERIES - มาตรฐาน มอก. 2 ช่องเสียบ 1 สวิตซ์ 3 ยูเอสบี 2 เมตร

ขายแล้ว 4 ชิ้น

750 THB ฿750
 

 

F5ST3-VXT2-2125

ปลั๊กไฟ VOX TRAVEL SERIES - มาตรฐาน มอก. 2 ช่องเสียบ 1 สวิตซ์ 3 ยูเอสบี 2 เมตร

ขายแล้ว 7 ชิ้น

750 THB ฿750
 

 

F5ST3-VXT3-2125

ปลั๊กไฟ VOX TRAVEL SERIES - มาตรฐาน มอก. 2 ช่องเสียบ 1 สวิตซ์ 3 ยูเอสบี 2 เมตร

ขายแล้ว 14 ชิ้น

750 THB ฿750
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้