Nano Universal Adapter รุ่น AP04

คุณสมบัติสินค้า:

Nano Universal Adapter - ปลั๊กอะแดปเตอร์นาโน

Share

หมวดหมู่ : Power Adapter Nano Universal Adapter

Share

Nano Universal Adapter รุ่น AP04

คุณสมบัติ

  • รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์
  • รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10 แอมป์
  • รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด 2500 วัตต์
  • ผลิตด้วยวัสดุไม่ลามไฟ
  • รับประกันการใช้งาน 3 ปี
  • ภูมิประเทศที่รองรับ

      125V : Taiwan, Japan, U.S.A, Canada       

      250V : Phillippines, China, Thailand, Vietnam, Australia, 

New Zealand, England, Hongkong, Malaysia, U.A.E., Russia, South

America, E.U, Korea, Indonesia, Russia(inlay way),

Powered by MakeWebEasy.com