how to เลือกปลั๊กไฟ

Last updated: 14 Nov 2019  |  5328 Views  | 

how to เลือกปลั๊กไฟ

how to เลือกปลั๊กไฟ


ระยะห่าง
ประมาณระยะห่างของเต้าเสียบติดผนังกับตำแหน่งที่จะวางเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อจะได้เลือกซื้อสายปลั๊กพ่วงได้อย่างถูกต้อง - หลายคนอาจจะมีความคิดว่า แล้วทำไมไม่ซื้อยาวๆไว้ก่อนถ้าเหลือค่อยมัดเอา! รู้ไหมว่าการมัด พัน สายไฟจะทำให้สายของปลั๊กสะสมความร้อน


ช่องเสียบ / ช่องไฟ
คำนวณจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะเสียบต่อจากปลั๊ก -
บางเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะต้องการช่องเสียบมากกว่า1 เช่น คอมพิวเตอร์ เคส1ช่อง จอ1ช่อง - นอกจากเรื่องช่องเสียบแล้วยังมีเรื่องกระแสไฟว่าแต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์รวมแล้วใช้ไฟสูงสุดเท่าไหร่ - ช่องไฟของหัวปลั๊กมีขนาดไม่เท่ากัน บางเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหัวปลั๊กที่ใหญ่ จนอาจจะกินพื้นที่ของเต้าเสียบไป ต้องเผื่อระยะไว้ด้วย
ฟังก์ชัน
หมดยุคปลั๊กไฟที่เป็นแค่ปลั๊กไฟแล้ว 2020กำลังจะมาถึงปลั๊กไฟของคุณสามารถเป็นทุกอย่างให้คุณได้แล้ว
ปลั๊กไฟ IOT ปลั๊กไฟที่สามารถสั่งงานได้ผ่านทาง application เปิดหรือปิดได้ง่ายๆแม้ไม่ได้อยู่หน้าปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟพาวเวอร์แบงค์ ปลั๊กไฟที่มาพร้อมกับพาวเวอร์แบงค์ไร้สาย แค่วาง smart phone ของคุณบนปลั๊กก็สามารถชาร์จได้แล้ว
ปลอดภัย
จะมั่นใจได้อย่างไรว่า ปลั๊กที่จะซื้อนั้นปลอดภัยจริงๆ อีกหนึ่งมาตรฐานที่เชื่อใจได้คือ มอก. ก่อนจะเลือกซื้อก็ควรเช็คก่อนว่าปลั๊กไฟยี่ห้อที่จะซื้อมีสัญลักษณ์มอก.และเลขกำกับหรือไม่

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy